Om DRC Radiolab AS

DRC Radiolab er et selskap basert i Oslo som tilbyr tjenester innenfor kringkasting.

Vårt mål er å tilby de mest kostnadseffektive og konfigurerbare DAB- og DMB-løsningene som kan tilfredsstille både lokale radiostasjoner og større regionale og nasjonale nettverk sine behov.

Vi tilbyr systemdesign, planlegging og integrasjon i tråd med kringkasteres økende behov for plattformuavhengighet i den digitale tidsalderen.

DRC Radiolab ble stiftet av menneskene bak Radio Novas DAB+-prosjekt og sampler kompetanse fra både IT- og kringkastingsindustrien. Det gir oss en unik kunnskap om hele verdikjenten fra avviklingssytemer til siste transmisjonsledd.

Kontakt oss i dag for å høre hva vi kan gjøre for deg i den digitale tidsalderen.